همگام با پرستاران

نقطه نظرات پرستاران-علمی - پژوهشي_ هادي نژاد

اصول تزریقات ایمن تزريقات

اصول تزریقات ایمن تزريقات

 

 تزريق دارو به بدن يكي ديگراز راههاي تجويز دارو به بيماران است وداروهاي بسياري را ازاين را به بدن واردمي نمايند.وارد كردن دارو از اين راه فوايد زيادي دارد.

مزاياي زيادي دارد ولي اگر بوسيله شخص غير مطلع وغيرمجازانجام بشودخطرات زيادي متوجه بيمار خواهد بود بنابراين شخصي كه دارو را تزريق مي كندبايدبا وسايل آن يعني سرنگ و سوزن و طرزاستريل كردن آنها آشنايي كامل داشته ومحلولهاي تزريقي ونوع دارو را خوب بشناسد و طوري تزريق كندكه بيمار ناراحت نشود و همچنين عكس العملهاي داروها را نيزبداند.

 ——————————————————————————–

 راههاي تزريق:      

1-وارد كردن دارو به درون پوست intradermal-id

2- تزريق دارو زير پوست   -subcutaneous-s.c

3-تزريق دارو داخل عضله  intramuscular-i.m

4- -تزريق دارو داخل وريد    intravenou s- i.v

5-تزريق دارو داخل مايع نخاع intradural-cerebro-spinal-fluid-I-csf

 ——————————————————————————–

 سرنگ ها:

 سرنگ وسيله اي براي تزريق مايعات به بدن و كشيدن مايعات مختلف از بدن مي باشد سرنگ هاانواع مختلف دارند يااز جنس شيشه اي يا پلاستيكي و يااز فلز ساخته شده اند هر سرنگ شامل بدنه مدرج است كه به سر آن سوزن وصل مي شود و يك پيستون دارد كه بداخل بدنه مي رود.معمولاً سر سرنگها يك اندازه و استاندارد ساخته شده وبنابر اين هر نوع سوزني به آن وصل مي شود پيستون داخل سرنگ براحتي داخل بدنه حركت مي كند ودر هنگام كشيدن پيستون به خارج هوا و مايعات به داخل سرنگ كشيده مي شود و چنانچه به داخل بدنه فشار داده شود هوا ويا مايع خارج مي گردد.

سوزن در اندازه هاي مختلف وجود دارد وشامل يك ساقه و يك دهانه است كه دهانه به سرنگ وصل مي شود

نوك سوزن بطور مورب بريده شده كه فرو رفتن آن را آسان مي كند.

هرچه شماره سوزن بيشتر شود از قطر سوزن كم مي شود مثلا سوزن شماره 23نازكتر از سوزن شماره 20 است.

 ——————————————————————————–

 عكسهاي شماره 4، 5و 6

  ——————————————————————————–

 تجويز دارو به وسيله تزريق:

 هدف :رساندن داروي تجويز شده از طريق تزريق.

 وسايل لازم:

 1-داروي تجويز شده به صورت آمپول يا ويال (معمولاً در يخچال يا گنجه دارو يا قفسه داروهاي مخدر مي باشد.)

2-كارت دارويي

3-سيني تزريق دارويي:كه شامل

 سوزن و سرنگ استريل (متناسب با حجم دارو :نجوه تزريق ووضعيت بيمار)

تيغ اره

آب مقطر يا نرمال سالين در صورت لزوم

ظرف تزريق

ظرف محتوي پنبه الكل 70%يا ماده ضد عفوني كننده ديگر (بتادين)

پاراوان

طريقه عمل :

 1- برچسب شيشه دارو را به دقت بخوانيد و دوباره با كارت دارو مطابقت كنيد.

2- دارو را از نظر تاريخ مصرف كنترل كنيد.

3- دست هاي خود را به طريق جراحي بشو ييد.

4- سرنگ و سوزن را به طريق استريل آماده كنيد.

5- از ثابت بودن سوزن سر گردن سرنگ مطمن شويد مجددا آن را بر روي سطح استريل پوشش اوليه سرنگ قراردهيد.

8- در صورتي كه از ويال استفاده مي كنيد بطريق ذيل دارو را در سرنگ بكشيد.

الف- حفاظ فلزي را كه بر روي لاستيك سر ويال قرار گرفته را بر داريد.

ب- در صورت لزوم براي مخلوط شدن محتويات ويالي كه حاوي داروي محلول مي باشد آن را در كف دست قرار داده به آرامي بچرخانيد هرگز آن را به شدت تكان ندهيد.

ج- لاستيك درب ويال را با ماده ضد عفوني كننده (الكل 70%) تميز كنيد بدين منظور آن را به طريق دوراني با پنبه آغشته به الكل تميز كنيد.

د- پوشش روي سوزن را برداريد در اين مورد دقت كنيد كه آن را به طور مستقيم خارج كنيد تا از آلوده شدن سوزن جلوگيري شود سپس برابر حجم داروي محلولي كه قرار است در سرنگ بكشيد هوا در داخل سرنگ بكشيد .

ه- با دقت سوزن را از مركز لاستيك درب ويال وارد آن كنيد.مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد در كليه موارد دست شما فقط مي تواند با سطح خارجي بدنه سرنگ و دسته پيستون تماس حاصل كند.

و- درحالي كه نوك سوزن خارج از محلول دارويي قرار گرفته است هواي داخل سرنگ را به داخل ويال تزريق كنيد.

ز- ويال وارد نماييد و آن را هم سطح چشم خود بگيريد در حالي كه سوزن در داخل محلول دارو قرار دارد برابر حجم مورد نياز در سرنگ بكشيد.ح-سوزن را از داخل ويال خارج كنيد و پوشش رويي سوزن را بر روي آن قرار دهيد همواره مراقب استريل بودن سوزن باشيد.

ويال را دور انداخته ويا جهت استفاده هاي بعدي در محل مخصوص به خود قرار دهيد.

 9-در صورتي كه از آمپول استفاده مي كنيد دارو را به طريق ذيل در سرنگ بكشيد.:

‌ت‌- آمپول را برداشته به صورت دوراني بچرخانيد به طوري كه تمام محلول در قسمت پايين قرارگيرد در صورت لزوم مي توانيد با وارد آوردن ضرباتي به قسمت فوقاني آمپول دارو را به قسمت پهن پايين پوكه منتقل كنيد.

در صورتي كه در گردن آمپول خط مشخص جهت شكستن آن وجود ندارد ابتدا با پنبه الكلي قسمت گردن آمپول و تيغ اره را پاك كنيد سپس در حالي كه گردن آمپول بر پنبه الكلي تكيه دارد آن را با تيغ اره خراش دهيد.

پنبه الكلي را در اطراف گردن آمپول قرار داده با فشار دست به طرف خارج سر آمپول را از بدنه جدا كنيد.

پوشش روي سوزن را به طريقي كه آموخته ايد بر داريد.

سوزن را در آمپول قراردهيد و مقداردارويي را كه لازم داريد در سرنگ بكشيد در صورتيكه به كل محتويات آمپول احتياج داريد با دقت كل محتوي را در سرنگ بكشيد.

پوشش رويي سوزن را به روي آن قرار دهيد مراقب استريل بودن سوزن و سرنگ باشيد.

 سرنگ محتوي محلول دارويي را در ظرف يا سيني تزريق قرار دهيد

 آمپول مصرف شده را دور بيا ندازيد.

 ظرف محتوي سرنگ حاوي دارو ؛پنبه الكلي و كارت دارويي برداشته به اطاق بيمار برويد.

11- بيمار را بانام صدا بزنيد كارت دارو را با كارت پايين تخت مطابقت كنيد

12- پاراوان را دور بيمار بگذاريد.

13- ناحيه تزريق را برهنه كرده و با پنبه الكلي دقيقاً پوست را تميز كنيد براي اين منظور ميتوانيد پنبه الكلي را در مركز محل تزريق قرارداده سپس به صورت دوراني با فشار مختصري آن را به طرف خارج بچرخانيد.

14- اجازه دهيد كه پوست بيمار خشك شود.

15-پنبه الكلي را بين انگشت سوم . چهارم دست غيرفعال خود (معمولا دست چپ)براي استفاده بعدي قرار دهيد.

16-در حالي كه منتظر خشك شدن پوست از ماده ضدعفوني كننده هستيد پوشش روي سوزن را برداريد براي اين منظور به طريقي اقدام كنيد كه سوزن آلوده نشود.

17-هواي موجود در سرنگ را كاملا خالي كنيد تا قطره اي از دارو بر روي سطح مورب نوك سوزن ديده شود چنانچه لازم است كل دارو به بدن بيمار وارد شود در حدود 2ميلي ليتر هوا در داخل سرنگ بگذاريد.

18- سرنگ را در دست راست خود بين انگشتان و شصت بگيريد.

19- با استفاده از دست ديگر پوست را كشيده يا فشار دهيد انتخاب اين روش بسته به محل تزريق و وضعيت پوست بيمار مي تواند متفاوت باشد.

20- با يك حركت ثابت ؛آرام و سريع بسته به نوع تزريق و محل آن سوزن را وارد پوست كنيد.

21-سپس با دست چپ خود بدنه سرنگ را گرفته و دست راست خودرا به دسته پيستون منتقل كنيد.

22- با دست راست خود پيستون را به آهستگي به طرف خارج بكشيد اگر خون وارد سرنگ شد آن را به طريقي كه در ذيل خواهيد آموخت خارج كنيد سوزن را دور انداخته تزريق ديگر آماده كنيد.

23- پنبه الكلي راكه بين انگشتا ن 3 و4دست چپ خود قرار داده بوديد در اطراف محل تزريق قرار داده سوزن را به سرعت از داخل پوست در امتداد مسير تزريق خارج كنيد و پنبه الكلي را در محل خروج سوزن قرار دهيد.

24- پنبه الكلي را به آرامي در محل تزريق فشار دهيد در صورت خونريزي فشار بيشتري به محل تزريق وارد آوريد تا خونريزي قطع بشود.

25- پس از اتمام تزريق وسايل را به اطاق پانسمان ببريدپوشش سر سوزن را به روي آن قرار داده سوزن و سرنگ و پنبه الكل را درون سطل زباله بياندازيدبقيه وسايل را تميز كرده در محل مخصوص به خود قرار دهيد.

26- مشاهدات خود را در پرونده بيمار ثبت و گزارش كنيد.

 ——————————————————————————–

 عكسهاي شماره 7، 8و 9

 

 ——————————————————————————–

 نكات مهم :

 1- چنانچه از ويال محتوي پودر استفاده مي كنيد براي فراهم آوردن داروي محلول در داخل ويال برابر دستور كارخانه سازنده دارو اقدام كنيد فرا مو ش نكنيد كه قبل از وارد كردن حلال به داخل ويال برابر حجم حلالي كه قرار است اضافه شود از داخل ويال هوا را خارج كنيد.

2- درصورتي كه پودرداخل ويال را بصورت محلول در آورده ايد و لازم است محلول آماده براي تزريقات بعدي مورد استفاده قرارگيرد غلظت داروي آماده شده و تاريخ حل كردن دارو را بر شيشه ويال مشخص كنيد.

 ——————————————————————————–

 عكس شماره 7

 ——————————————————————————–

 3- intradermalتزريق درون جلدي

اين تزريق بندرت انجام مي شود و اغلب براي آزمايش حساسيت نسبت به دارو هاي مختلف انجام مي گرددوبراي تشخيص حساسيت با سوزنهاي شماره 25-26-27 مقدار 1%ميلي ليتر از مايع را به داخل پوست تزريق مي كنند.

 ——————————————————————————–

 عكس شماره 21

  ——————————————————————————–

 نكات قابل توجه:

 1- معمولا جهت انجام تست هاي حساسيتي؛تست توبركولين وبراي واكسيناسيون بكار مي رود.

2- سرنگ يك ميلي ليتري كه بصورت صد قسمتي مدرج شده باشد

3- سوزن كوتاه و ظريف به شماره هاي 27-26-25 بكارميرود.

4- طول سوزن معمولا در حدود 6%تا 5/1 سانتي متر مصرف مي شود.

5- محل تزريق معمولا قسمت داخلي و تحتاني ساعد ؛قسمت بالاي سينه ويا زير كتف در قسمت پشت مي باشد.

6- وضعيت بيمار بر حسب محل تزريق مي تواند متفاوت باشد.

7- حجم دارو بسيار كم و براي مثال در حدود 1%ميلي ليتر انتخاب مي شود .

8- لازم است با كشيدن پوست دو طرف محل تزريق سطح محكمي براي ورود محلول دارويي بوجود آورده شود.

9- سوزن را با زاويه 15 درجه با پوست در حالي كه سطح محكمي براي ورود محلول بوجود آورده ايم قسمت مورب سوزن به طرف بالا بايستي باشد كه از لايه فوقاني پوست عبور داده وارد پوست مي كنيم.

10- تزريق دارو معمولا ايجاد يك برجستگي در پوست مي كند

11- خروج سوزن بسرعت انجام مي شود و محل تزريق به آرامي با محلول ضدعفوني كننده پاك مي شود هرگز نبايد محل تزريق را ماساژ داد چون موجب ورود دارو به بافت زير جلدي ويا خروج دارو از طريق محل ورود سوزن مي گردد.

12- جذب دارو در اين روش از طريق مويرگهاي ظريف انجام مي پذيرد

13- در مواردي كه اين نوع تزريق جهت تست هاي حساسيتي و نظاير آن انجام مي شود لازم است محل تزريق به شعاع يك سانتي متر بصورت يك دايره مشخص شود و تاريخ و ساعت انجام تست دقيقا در كنار محل تزريق يادداشت شود.

14- مشاهدات خود را ثبت كنيد.

 ————————————————————————–

 

عكس شماره 10

 ——————————————————————————–

 subcutaneous2-تزريق زيرجلدي

  تزريق محلولهااز اين طريق از راه لنف واردگردش خون مي شوند و زودتر از داروهايي كه از راه دهان داده مي شوند جذب مي گردند داروهايي كه براي تزريق زير جلدي مصرف مي شوند بصورت آمپول و يا محلولهايي در شيشه مخصوص وجود دارند كه گاهي براي يك نفر و زماني يك شيشه آن براي چندين نفر استفاده مي گردد و ممكن است اين داروها قرص باشند كه بايد آن را با آب استريل حل كرد ه و تزريق نمود.

‌بهترين محل تزريق زير جلد قسمت خارجي بازو يا ران است معمولا از سرنگهاي1تا2استفاده مي شود و بهتراست سوزنهاي شماره 26-25-24 نيزمصرف گردد قبل از تزريق بايد مطمن بود كه سوزن كج يا كند نباشد زيراچنانچه سوزن كج شده و يا خمي داشته باشد ممكن است هنگام تزريق بشكند و اگر سوزن كند باشد درد اضافي براي بيمار توليد مي نمايد.

  ——————————————————————————–

 

عكس شماره 11

  —————————————————————————–

 نكات قابل توجه:

1-سرنگ 1-2ميلي ليتر يا انسولين يا توبركولين بر حسب نياز

2-شماره سوزن 24-25-26

3-طول سوزن معمولا با طول 5/1سانتي متر انتخاب مي شود كه با زاويه 45درجه تزريق مي گردد ونيز سوزن با طول 25/1سانتي متر با زاويه 90درجه تزريق مي شود.

4- سوزنهايي با طول 9/معمولاً براي كودكان و سوزنهايي با طول 5/2 براي افراد چاق بكار برده مي شود.

5-محل تزريق معمولاًقسمت فوقاني و خارجي بازو ؛جلوي ران ؛روي شكم و قسمت بالاي پشت و زيراستخوان كتف مي باشد كه تعيين محل دقيق آن در تزريق عضلاني توضيح داده خواهد شد.

6-وضعيت بيمار بر حسب محل تزريق تعيين مي شود.

7-حجم دارو حداكثر 2ميلي ليتر است

8-وضعيت دست امدادگر براي ورود سوزن با زاويه 45درجه كف دست بايد به طرف بالاباشد وبا زاويه 90درجه كف دست بايد بطرف پايين باشد

9-براي ورودبا زاويه 45لازم است سطح مورب سوزن بطرف بالا باشد.

10-ورود سوزن لازم است محكم همراه با آرامش انجام پذيرد.

11-خونريزي معمولاً بعد از تزريق زير جلدي ديده نمي شود.

12-ثبت مشاهدات در پرونده بيمار ضروري مي باشد.

  ——————————————————————————–

 عكسهاي شماره 12 و 22

  ——————————————————————————–

intramuscularتزريق عضلاني:   

 هنگامي مقدار دارو بيشتر باشد و يا نسوج سطحي را تحريك كند ويا احتياج به جذب سريعترباشد آن را داخل عضله تزريق مي كند.

 ——————————————————————————–

 ‌- نكات قابل توجه:

 1-معمولاسرنگ 2-5 ميلي ليتري بكارمي رود.

 2-شماره و طول سوزن بسته به نوع عضله ؛محل تزريق يا ميزان بافت چربي كه عضله مورد نظر را پوشانيده است و سن بيمار متفاوت مي با شد.و براي تزريق در عضله گلوتيال معمولااز سوزن شماره 20-23 استفاده مي شود.و براي تزريق در عضله دلتوييدمعمولا از سوزن شماره 23-25استفاده مي شود.

 *محل تزريق؛ وضعيت بيمار و حجم قابل تزريق:

 الف-ناحيه درسوگلوتيال برروي عضلات ضخيم باسن:

 محل تزريق در اين عضله معمولاً قسمت فوقاني خارجي يا ربع فوقاني خارجي باسن در حدود 5-8سانتي متر پايين تر از كرست ايلياك خواهد بود كه به دو روش مشخص مي گردد.

 يك لب باسن را با خطوط فرضي به چهار قسمت تقسيم كنيد در اين هنگام شما با لمس كرست ايلياك از انتخاب محل صحيح تزريق كه به اندازه كافي بالامي باشد مطمئن شده ايد .انتخاب محل تزريق بدون لمس كرست ايلياك روش مطمني نخواهد بود .

   ——————————————————————————–

 عكسهاي شماره 13 و 14

  ——————————————————————————–

 

 ناحيه ونتر وگلوتيال بر روي عضله گلتيوس متوسط براي تعيين محل تزريق برروي اين عضله در بيمار مي بايد كف دست خود را بر روي تروكانتر بزرگ قراردهيد به طوري كه انگشتان وي متوجه سر بيمار باشد . معمولاً دست راست براي ران چپ به كار رفته و از دست چپ براي ران راست استفاده مي شود . انگشت سبابه بر روي بر جستگي فوقاني قدامي استخوان ايليوم قرار گرفته و انگشت مياني دست به طرف عقب كشيده شود به طوري كه لبه كرست ايليوم را لمس كنيد سپس با انگشت خود به باسن آن فشار مي آورد. محل تزريق در اين حالت مركز مثلثي خواهد بود كه با انگشت سبابه ؛ مياني و لبه كرست ايليا ك تشكيل شده است. اين محل براي كودكان و بزرگسالان قابل استفاده مي باشد. بيمارمي تواند در وضعيت به پشت خوابيده قرارگيرد در اين حالت بهتر است زانو ها و لگن خم شده باشد تا عضله مربوطه شل شود حجم قابل تزريق 1-5 ميلي ليتر مي باشد.

  1 – عضله وستوس لتراليس ؛ ثلث اين عضله محل مناسبي براي تزريق خواهد بود كه با تقسيم فاصله بين تروكانتر بزرگ و برجستگي خارجي زانو به سه قسمت و انتخاب ثلث مياني آن به دست مي آيد. اين محل براي كودكان و بزرگسالان مورد استفاده مي باشد بيمار مي تواند در وضعيت خوابيده به پشت يا نشسته قرار گيرد.

 ——————————————————————————–

 عكسهاي شماره 16و 17

  ——————————————————————————–

    2 -عضله ركتوس فمورس ؛ در عضلات گروه چهار سر ران اين محل در قسمت جلوي ران قرار گرفته است اين محل براي شيرخواران ؛ كودكان و بزرگسالان در مواردي كه استفاده از محلهاي ديگر مجاز نمي باشد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  3 -عضله دلتوييد وسه سر بازو ؛ اين عضله بر روي قسمت كناري فوقاني باسن قراردارد معمولاً براي تزريق عضلاني بكار نمي آيد براي تعيين محل تزريق بر روي عضله دلتوييد لازم است لبه پايين زايده اكروميون لمس گردد همچنين قسمت مياني بازو كه در مجاورت زير بغل مي باشد تعيين گردد مثلثي كه قاعده آن در امتداد زايده اكروميون و رأس آن بر روي بازو به مجاورت زير بغل مي باشد محل مناسب تزريق خواهد بود.كه تقريباً 5 سانتي متر پايين تر از زايده اكروميون قراردارد همچنين سر كناري عضله سه سر روي قسمت خلفي فوقاني بازو مي تواند براي تزريق مورد استفاده قرار گيرد محل مناسب حد وسط بين زايده اكروميون و برجستگي استخوان آرنج مي باشد اين محل فقط در مواقعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه محلهاي ديگر مجاز نباشد وضعيت نشسته يا خوابيده مي تواند براي اين تزريق بكار گرفته شود و حجم قابل تزريق در عضله دلتوييد 2-5/ميلي ليتر مي باشد.

  ——————————————————————————–

 عكس شماره 18

  ——————————————————————————–

 4-نحوه ورود سوزن با زاويه 90 درجه و بسرعت خواهد بود .

 5- ثبت مشاهدات در پرونده بيمار ضروري مي باشد.

 ——————————————————————————–

 نكات مهم:

 1- براي تزريق محلولهاي روغني معمولاً از سوزنهاي ضخيم تر استفاده مي شود ضمناً هر چه ميزان بافت چربي بر روي عضله بيشتر باشد از سوزن بلندتري بايد استفاده  كرد و نيز براي شيرخواران و كودكان معمولا از سوزنهاي ظريف تر و كوتاهتر با شماره 22- 25 استفاده مي شود .

  2- در مواردي كه دارو به سطح پوست صدمه وارد مي كند قبل از تزريق لازم است سوزن تعويض گردد چون سوزن جديد آغشته به دارو نخواهد بود.

 3- تزريق عضلاني به روش z؛اين روش معمولا در موارد ي كه دارو براي پوست مضر بوده و موجب تحريكات پوستي و بافت زيرجلدي را فراهم مي آورد استفاده مي شود براي اين منظور قبل از ورود به محل تزريق بايد پوست محل تزريق در حدود 5/2-5/3به يك طرف كشيده شودپس از تزريق لازم است به مدت 10 ثانيه فرصت دادوسپس سوزن را خارج نمود دراين مدت عضله شروع به جذب دارو نموده ضمناً دارو در عضله باقي مانده و راه خروج آن از عضله به بافت زيرجلدي و پوست مسدود مي گردد از انجام ماساژ محل تزريق در اين روش بايستي اجتناب كرد.

  ——————————————————————————–

 عكس شماره 20

  ——————————————————————————–

 Intravenous- تزريق داخل وريدي

 منظور از تزريق وريدي داروهايي هستند كه بايد فوري جذب شوند مثل داروهاي محرك قلب و تنفس- سرمهاوداروهاي بيهوش كننده وغيره كه لوازم ذيل بايستي به وسايل تزريق عضلاني اضافه شود:

 

1- تورنيكه يا گارو

2- يك مشمع كوچك و حوله پانسمان جهت گذاشتن زير موضع

3- سوزن شماره 18-20

طرز عمل:

 - پرستار يا فرد تزريق كننده پس از بيان به بيمار مشمع و حوله پانسمان را زير موضع مي اندازد و تورنيكه را به بالاي موضع مي بنددو محل تزريق را با پنبه الكلي تميزمي كند و بعد از نمايان شدن وريد سوزن را موازي با پوست در رگ وارد كرده و پيستون را به عقب مي كشد كه مطمئن شود سوزن در داخل وريد است سپس تورنيكه را باز كرده و تزريق را خيلي آهسته انجام مي دهد بعد از اتمام تزريق سوزن را سريع خارج كرده و فوري با يك پنبه الكلي محل تزريق را كمي فشار مي دهد كه محل سوزن در رگ كاملا بسته شود در حين تزريق به حالات بيمار توجه شود.

 ‌- بهترين محل تزريق وريدي در چين خوردگي هاي مفصل آرنج قراردارد در مواقعي كه در آن رگ زياد مشخص نيست از رگهاي روي دست و گردن وپا مي توان استفاده كرد و نيز اين را بايستي مد نظر داشت كه تزريق وريدي از وظايف پرستار نمي باشد ولي براي مواقع اورژانس مي توان انجام داد.

  ——————————————————————————–

 عكسهاي شماره 4و 23

 ——————————————————————————–

 طريقه تست انواع پني سيلين:

 1-پني سيلين Gپروكايين 400000

‌- پني سيلين400000 را با 4 CCآب مقطر حل كرده 1%از اين محلول را با 1CCآب مقطر رقيق كرده و1%داخل جلد idتزريق كنيد.

2-پني سيلين 800000 = با 4CCآب مقطر حل كرده و 1% از اين محلول را با 2CCآب مقطر رقيق كرده و 1% داخل جلد idتزريق كنيد.

3-پني سيلين Gبنزاتين يا پنادر طولاني اثر(1200000)

- 1200000را با 4CCحل كرده 1% كشيده و با 3CCآب مقطر رقيق كرده و 1% را idتزريق كنيد.

4-پني سيلين Gكريستال:

بصورت تزريق عضلاني و وريدي مي باشد.روش تست مانند پنادر مي باشد.

5-پني سيلينG (6.3.3) 6يعني پني سيلين بنزاتين600000و 3يعنيپني سيلين Gپروكايين300000و3يعني پني سيلين كريستال300000مي باشد.

- روش تست :با استفاده از 5CCآب مقطر حل كرده و 2%كشيده و با 8% آب مقطر حل كرده مي شود 1CCو 1% از اين محلول را idتزريق مي كنيم.

 ——————————————————————————–

 تزريق داخل مايع نخاع:

 - اينكار توسط پزشك انجام مي شود و پرستار وسايل و بيمار را آماده مي كند.كه از اين نوع تزريق براي بي حسي هاي نخاعي و.….استفاده مي شود كه باعث بي حسي در اندام تحتاني : پاها و شكم مي شود تزريق دارو در بين سومين و چندمين مهره كمر انجام مي گردد. مهمترين نكته در امر توفيق در تزريق داروي بي حسي نخاعي طرز قرار دادن بيمار در هنگام تزريق است بهترين شكل قرار گرفتن بيمار به اين ترتيب است كه وي به پهلوو شانه وباسن بخوابد زانوها را تا جايي كه ممكن است بطرف بالا و داخل شكم بياوريد و سر را بطرف سينه خم كند و نيز اين تزريق مي تواند بشكل نشسته انجام شود كه ناحيه تحت تا ثير داروي بي حسي به سرعت تزريق :قد:وزن؛و وضعيت بيمار بستگي دارد پرستار بايد سعي كند بيمار حركت نكرده ؛ سرش را بلند نكند ؛ سرفه نكند و يا بطريق ديگري باعث راندن داروي بي حسي به طرف بالا شود در عوارض بعد از اين نوع تزريق مي توان به تهوع و استفراغ و سردرد را نام برد.

  

عكسهاي مربوطه

  نکات مهم در انواع تزريقات

 تزريقات يکي از روشهاي شايع در تجويز فراورده هاي دارويي مي باشد که در صورت عدم رعايت موازين توصيه شده خطرات بالقوه و بالفعلي را بر ارائه کنندگان، مصرف کنندگان خدمت و نيز جامعه اعمال مي نمايد. تزريقات ايمن يعني تهيه و تامين وسايل و تجهيزات و آموزش هايي براي ارائه خدمت تزريق به افراد جامعه به صورتي که فرد خدمت گيرنده، خدمت دهنده و جامعه بر اثر تزريق آسيب نبيند. در اين راستا جهت تامين ايمني تزريقات کارکنان و پيشگيري از جراحات ناشي از وسايل تيز و برنده، اقدامات انجام شده به شرح ذيل مي باشد :

1 ارائه آموزشهاي لازم در خصوص چگونگي پيشگيري از صدمات ناشي از وسايل تيز و برنده و نيز اقدامات درماني و پيشگيرانه اوليه به کارکنان

2 آشنايي کارکنان با دستورالعمل شماره 14 ( ايمني تزريقات ) مراقبتهاي مديريت شده

3 - تشکيل پرونده بهداشتي براي کارکنان بهداشتي درماني و واکسيناسيون عليه هپاتيت B و آنفلوآنزاي مرغي

4 تهيه Safety Box و تحويل آن به بخشها

5 - در دسترس قرار دادن وسايل حفاظتي نظير دستکش، گان، ماسک و عينک محافظ جهت استفاده کارکنان بهداشتي درماني متناسب با وضعيت بيمار و روش هاي درماني

6 سرسوزن وساير اشیاء تیز و برنده مصرفی ( آنژیوکت، تیغ بیستوری، لانست، اسکالپ وین، ویال های شکسته و ... ) بلافاصله پس از مصرف در Safety Box جمع آوری شده و سپس    بی خطر شده و به نحو مطلوب دفع می گردند

7 استفاده از برچسب هشدار دهنده بر روی ظروف جمع آوری و ذکر تاریخ بر روی آن جهت جلب توجه کارکنان و دفع سریع آن

8 به حداقل رساندن حمل و نقل و جابجایی سرنگ و سرسوزن های مصرف شده

با انجام اقدامات فوق، سطح ایمنی کارکنان بر اساس نمودار، به نحو چشمگیری افزایش یافته است بطوریکه تعداد مراجعین کارکنان درمانی ناشی از Needle Stick از 153 نفر در شش ماهه اول سال 1385 به 80 نفر در شش ماهه دوم کاهش یافته است به عبارت دیگر نمودار زیرکاهش 61/8 درصدی مراجعین پرسنل درمانی ناشی از needle stick را نشان می دهد.

امید است با مدیریت و نظارت دقیق بر موازین تزریقات ایمن، بتوانیم تعداد مراجعین ناشی از Needle Stick را به حداقل برسانیم.

 

 منبع: emdadzafari.com

هادی نژاد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۵/۱۰ساعت 8:55  توسط هادی نژاد   |